DĚTSKÁ UNIVERZITA

při Technické univerzitě v Liberci

Již osmým rokem nabízíme bystrým a talentovaným žákům základních a středních škol možnost vyzkoušet si zábavnou formou studium na vysoké škole, seznámit se s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvíjet osobnost i vědomosti. Dětská univerzita dává jejím absolventům náskok před jejich vrstevníky. Nově jsme do našich aktivit zařadili i jednorázové akce pro jejich rodiče či prarodiče, ale i obecně široké veřejnosti. Kurzy pro dospělé budou organizovány jako jednorázové akce se zaměřením na širokou oblast volnočasových aktivit, rozvíjejících zejména kreativitu a manuální zručnost účastníků. Jsou vyhlašovány ad-hoc, podle možností lektorů a zájmu veřejnosti.

Nabídka celoročních kurzů pro studenty ZŠ, gymnázií a SŠ na šk. rok 2017/2018

 

Vyber si obor


O DĚTSKé UNIVERZITě

Dětská univerzita je celoroční volnočasové neformální vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 6 do 19 let. Probíhá nad rámec povinné školní výuky a obsahuje prvky „hry“ na studium na vysoké škole. Cílem totiž je účastníky nejenom odborně vzdělávat, ale také je seznamovat s principy a náležitostmi vysokoškolského studia. Dětská univerzita proto začíná přijímacím řízením, následuje imatrikulace, přednášky, semináře a práce v laboratořích. „Studenti“ si do svých výkazů o studiu zapisují jednotlivé předměty a výsledky o jejich absolvování, na konci zimního semestru obhajují semestrální práci a v závěru letního semestru spolu se závěrečnou zkouškou také ročníkovou práci. Úspěšní absolventi obdrží během slavnostní „promoce“, které se zúčastní zástupci vedení technické univerzity v talárech, osvědčení o absolvování studia. Obsah a forma výuky je přizpůsobena věku účastníků. U mladších dětí je zaměřena zejména na rozvoj psychomotoriky, zejména v oblasti jejich polytechnických dovedností. Některé kurzy jsou proto organizovány ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou v Liberci, která má pro tyto aktivity skvělé vybavení a tým zkušených pedagogů. Pro starší děti a středoškoláky jsou připravovány kurzy, které jsou zaměřeny na získávání a prohlubování znalostí v konkrétních technických a přírodovědných oborech. V těchto kurzech vyučují zejména mladí vědečtí pracovníci s mezinárodními zkušenostmi a širokým odborným rozhledem. Významnou přidanou hodnotou je také úzká vazba na výzkumné a technologické zázemí Technické univerzity v Liberci. Účastníci kurzů mají možnost seznamovat se s posledními poznatky vědy a pracovat na špičkových přístrojích pod dohledem jen o málo starších „kolegů“. Ti mají na účastníky významný neformální vliv a dokážou je motivovat k dalšímu vzdělávání nad rámec školních osnov. Mnohé závěrečné práce „studentů“ proto snesou srovnání s pracemi mnohem starších žáků a studentů.

Kontakty

detskauniverzita@tul.cz
detskauniverzita.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Koordinátor

Telefon: 485 353 288

Ing. Jaroslav Semerád

Koordinátor za SPŠSE

Telefon: 485 105 118

Ing. Jindřiška Hauerová

Finanční manažer

Telefon: 485 353 095

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Vedoucí týmu didaktiky výuky

Telefon: 485 352 844


Garanti

Ing. Aleš Dittrich, tel. 485 353 149
Ing. Jaroslav Votoček, tel. 485 353 371
Mgr. Martin Slavík, Ph.D., tel. 485 353 579
Ing. Julie Mokrá, Ph.D., tel. 485 353 444
Mgr. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., tel. 485 353 668
Ing. Jana Čandová, tel. 485 353 463
Bc. Ing. Jiří Primas, Ph.D., tel. 485 353 028

Email je dostupný kliknutím na jméno osoby.

Partneři