Nabídka kurzů 2016/17

Kurzy jsou koncipovány jako celoroční aktivita, začínající v září 2016 a končící v červnu 2017 slavnostní promocí, detailní informace o termínech a náplni jsou u každého z kurzů v záložce "více o kurzu".

 

Název kurzu

Cílová skupina

Aplikovaná fyzika - sobota

6. - 9. třída

více o kurzu

Architektura - pondělí

3. a 4. ročník SŠ

více o kurzu

Biomedicínský seminář - sobota

2. - 3. ročník SŠ

více o kurzu

Mikrosvět kolem nás (mikrobiologie) - středa

6. - 9. třída

více o kurzu

Nanosvět, nanomateriály a jejich aplikace - sobota

pro SŠ, příp. 9.třída

více o kurzu

Moderní 3D technologie - sobota

5. - 9. třída

více o kurzu

Strojírenství - obrábění a konstrukce automobilů - sobota

6. - 9. třída

více o kurzu

Základy konstrukce a modelování pro 1. st. ZŠ - sobota

2. - 5. třída

více o kurzu

Základy konstrukce a modelování pro 1. st. ZŠ - středa

2. - 5. třída

více o kurzu

Inteligentní budovy a řídicí systémy - sobota

1. - 4. ročník SŠ

více o kurzu

Od hradla NAND po předpověď počasí

1. - 4. ročník SŠ

více o kurzu

Počítačová grafika - čtvrtek I.

6. - 9. třída

více o kurzu

Počítačová grafika - čtvrtek II.

druhý stupeň ZŠ a 1. - 4. ročník SŠ

více o kurzu

Programování dynamických webových aplikací - úterý

od 8.třídy

více o kurzu

Programování pro holky - čtvrtek

3. - 6. třída ZŠ

více o kurzu

Tvorba webových stránek - úterý

5. - 8. třída

více o kurzu

Základy algoritmizace - úterý

3. - 6. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů - sobota I.

5. - 7. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů - sobota II.

5. - 7. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů - úterý liché

5. - 7. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů - úterý sudé

5. - 7. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů pro SŠ - sobota

1. - 4. ročník SŠ, příp. 9. třída ZŠ

více o kurzu

Úpravy textilních materiálů pro děvčata - středa

5. - 8. třída

více o kurzu

Aplikovaná matematika - sobota

3. - 4. ročník SŠ

více o kurzu

Elektrotechnika pro 2. st. ZŠ - pondělí

6. - 9. třída

více o kurzu

Mikroelektronika a robotika - sobota

6. - 9. třída

více o kurzu

Základy elektrotechniky (1. st. ZŠ) - čtvrtek

2. - 5. třída

více o kurzu

Základy elektrotechniky pro pokročilé (1. st. ZŠ) - sobota

3. - 5. třída

více o kurzu

Základy elektrotechniky pro začátečníky (1. st. ZŠ) - středa

2. - 5. třída

více o kurzu

Kontakty

detskauniverzita@tul.cz
detskauniverzita.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Koordinátor

Telefon: 485 353 288

Ing. Jaroslav Semerád

Koordinátor za SPŠSE

Telefon: 485 105 118

Ing. Jindřiška Hauerová

Finanční manažer

Telefon: 485 353 095

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Vedoucí týmu didaktiky výuky

Telefon: 485 352 844


Garanti

Ing. Aleš Dittrich, tel. 485 353 149
Ing. Jaroslav Votoček, tel. 485 353 371
Mgr. Martin Slavík, Ph.D., tel. 485 353 579
Ing. Julie Mokrá, Ph.D., tel. 485 353 444
Mgr. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., tel. 485 353 668
Ing. Jana Čandová, tel. 485 353 463
Bc. Ing. Jiří Primas, Ph.D., tel. 485 353 028

Email je dostupný kliknutím na jméno osoby.

Partneři