Nabídka kurzů letní prázdniny 2016

Veškeré kurzy jsou týdenní a proběhnou v některém ze 2 termínů, případně v obou termínech: 18.- 22. 7. a/nebo 25. - 29. 7.
U každého kurzu je stručně popsána náplň, termín a věková skupina, pro kterou je určen.
Účast na kurzu se řídí "Všeobecnými obchodními podmínkami - prázdninové kurzy"

Důležité: Pro účastníky, kteří nemohou denně docházet, je připravena možnost zvolit si pobytovou formu kurzu, ve které bude zajištěn ve zbytku času doprovodný "táborový" program vč. táborové hry, ubytování na kolejích TUL, kompletního stravování a odborného dozoru od nedělního večera do pátečního odpoledne. Tato forma je limitována minimálním a maximálním počtem účastníků v každém termínu (minimum 10, maximum 20) a jejich věkem mezi 10 až 16 lety.

Cena kurzu:
A) "příměstská" forma - pouze odborný program (1 účastník/1 týden): 1 300 Kč,
B) pobytová forma (1 účastník/1 týden): 2 900 Kč - pouze pro věkovou skupinu 10-16 let.

O zařazení účastníka do kurzu rozhodují organizátoři po zpracování údajů z elektronických přihlášek. Účastníci a jejich zákonní zástupci budou o přijetí vyrozuměni v nejbližším možném termínu, současně obdrží i instrukce k platbě a další upřesňující informace.
Organizátoři si vyhrazují právo zrušit konkrétní kurz v případě nenaplnění kapacity. V přihlášce je proto možné zvolit až 2 "náhradní" kurzy, na které bude v tomto případě účastník přeřazen.
Dále si organizátoři vyhrazují právo zastavit příjem přihlášek na pobytovou formu v případě naplnění kapacit nebo pobytovou formu zrušit v případě malého zájmu.

 

Název kurzu

Cílová skupina

Termín

Aplikovaná fyzika

ukončená 6. - 9. třída

více o kurzu

Biomedicína

ukončená 6. - 8. třída

více o kurzu

Hrátky s počítačem

ukončená 6. - 9. třída

více o kurzu

Mikrosvět, aneb mikroorganismy kolem nás

ukončená 8. - 9. třída

více o kurzu

Moderní 3D technologie

ukončená 5. - 8. třída

více o kurzu

Programování LEGO robotů

ukončená 4. - 7. třída

více o kurzu

Strojírenství-obrábění a konstrukce automobilů

ukončená 6. - 8. třída

více o kurzu

Textil s fantazií

ukončená 3. - 6. třída

více o kurzu

Základy elektroniky a mikropočítačů

ukončená 6. - 8. třída

více o kurzu

Základy elektrotechniky a strojírenství

ukončená 1. - 4. třída

více o kurzu

Základy programování

ukončená 4. - 6. třída

více o kurzu

 

Přihlásit...

Kontakty

detskauniverzita@tul.cz
detskauniverzita.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Koordinátor

Telefon: 485 353 288

Ing. Jaroslav Semerád

Koordinátor za SPŠSE

Telefon: 485 105 118

Ing. Jindřiška Hauerová

Finanční manažer

Telefon: 485 353 095

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Vedoucí týmu didaktiky výuky

Telefon: 485 352 844


Garanti

Ing. Aleš Dittrich, tel. 485 353 149
Ing. Jaroslav Votoček, tel. 485 353 371
Mgr. Martin Slavík, Ph.D., tel. 485 353 579
Ing. Julie Mokrá, Ph.D., tel. 485 353 444
Mgr. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., tel. 485 353 668
Ing. Jana Čandová, tel. 485 353 463
Bc. Ing. Jiří Primas, Ph.D., tel. 485 353 028

Email je dostupný kliknutím na jméno osoby.

Partneři